13 july

 
On the 13 july mum was feeling quite small when she looked herself in the mirror but just over a month later she can't hardly fit in her underwear anymore....it get stop by the butt. Instead she is using dads underwear. Her face starts to blow up like a blowfish and there are zero space between her thights now! Mum keep whispering to me "Come baby come!"
 
Den 13 july kände mamma sig ganska small när hon tittade sig själv i spegeln och lite över en månad senare kan hon knappt få i sig sina trosor längre..det blir nästan stopp vid rumpan! Nu får pappa låna ut sina kalsingar. Hennes ansiktet har börjat att svullna som en blåsfisk och dessutom finns det inga mellanrum längre mellan hennes lår! Mamma viskar hela tiden till mig " Kom ut unge, kom ut!"

Kommentera här: