I'm an alien

 
My mum read somewhere that at the end of the pregnancy I suppose to move less but when I move I really get noticed! I still keep moving alot and very strongly! Since mum watch alot of horror movies she sometimes freaks out when I move. She think it looks and feels like a snake that craws inside her tummy, moving around trying to find a way out. Or sometimes she think it's a creature like in the movie "Alien" that grows inside the stomach.
My dad thinks that my mum has a twisted mind! 
 
Min mamma läste någonstans att i slutet av graviditen borde jag röra mig mindre, men när jag rör på mig så känns det ordentlig! Jag rör på mig fortfarande hela tiden och jag har väldig kraftiga rörelse! Eftersom min mamma tittar mycket på skräckfilmer blir hon lite rädd ibland när jag rör på mig härinne. Hon tycker att det känns och ser ut som en orm som krälar i magen och som försöker hitta en väg ut. Eller ibland tänker hon att det är en varelse som i filmen "Alien" som växer i magen.
Min pappa tycker att min mamma låter sin fantasi skena iväg!
 

Kommentera här: