8 kg to much

 
 
Five weeks ago my mum weighted 60kg and she was not very worried but now all the kilos have taking control over her! She has gain 8kg in five weeks, that makes around 2kg per week! The nurse said that my weight is now 2.5kg but it's normal because I'm growing bigger and faster. And the nurse said that since it has been so hot in Switzerland my mum must have drink alot so most of the weight is just water. Lucky so far that all the weight have gone to the belly and me! 
As you guys can see on the picture, mum can't see her toes anymore...
 

För fem veckor sen vägde min mamma 60kg och hon var inte så orolig, men nu har alla kilona tagit över henne! Hon har tagit hela 8kg på fem veckor, det vill säga ungefär 2kg varje vecka! Barnmorskan sa att jag väger nu 2.5kg vilket är normalt för det är nu som jag växer mest och snabbast. Och hon sa också att dessa kilo kan vara mycket vatten eftersom det har varit jättevarmt i Schweiz och mamma har druckit mycket. Lycklig nog har alla kilona gått åt magen och mig!
Som ni kan se på bilden mamma kan inte se sina tå över magen längre..

Kommentera här: