My easter

 
On my first easter holiday we went snowshoeing in Villars. This was the third time my parents went to snowshoeing in Villars and each time they hatet it! They have decided not to go back there for snowshoeing!! Other from that the sun was shining! 
 
På mitt första påsk helg var vi och snöskoade i Villars. Det var tredje gången mina föräldrar har snöskoat i Villars och alla gångerna har dom faktis hatat det! Nu har dom bestämt sig att inte återvända dit, inte för att snöskoa i allafall! Annars har solen skinat glatt!
 
 
We have been taking a walk by the lake with my cousin Hector and Jonas who can't be seen on any of the photos. As you can see the weather was not on the best side but no matter what mood the weather might be the lake Leman will still be one of my parents favorite lake ever!
 
Vi har promenerat vid sjön med mina kusiner  Hector och Jonas som inte syns till någonstans på foto. Som ni kan se har vädret inte varit på den bästa sidan men vädret kan vara sur hur mycket som helst för att sjön Leman förblir en av mina föräldrars favorit sjön!
 
 
 
I have been helping my mum to clear all her old clothes from the basement. My mum has so much clothes! And she says that she doesn't even have half of what other women has! Anyway, it was fun at first but after awhile hearing my mum complaining of how small her clothes are ( or how fat she is) I just wanted to bury myself in all her clothes! 
 
Jag har hjälp mamma att sortera hennes kläder från källaren. Mina mamma har så mycket kläder! Och hon säger att hon inte alls har hälften av vad andra kvinnorna har! Hur som helst var det kul ibörjan men efter att höra min mamma klaga på hur liten kläderna har blivit ( eller hur tjock hon är) så hade jag bara lust att sjunka djupt ner i klädhögen!

Kommentera här: