Chaos but loving it!

 
What a mess...but I love it!😊 Intressting things laying all over the place that I wish I could put in my mouth and taste! My parents are happy we moved before I´m able to crawl! Why do you think?😅 
 
Vilken röra...men jag bara älskar det!😊 Massor av intressenta saker ligger och skräpar  överallt som jag skulle vilja stoppa i munnen och smaka! Mina föräldrar är väldig glada att vi flyttade innan jag börjar att krypa! Varför det tror ni?😅

My room

 It's exchausting to watch people carry furnitures! ZzZz
 
Finally my own room! And when I lay down I can look up and count all the stars or imagine the shapes of clouds in the sky. The move went fine, but ofcourse not to make it to easy I was crying most of the time....so mum could come and comfort me while the men carry all the heavy stuff!👌😂
 
Äntligen mitt eget rum! Och när jag ligger ner kan jag titta upp och räkna alla stjärnorna eller fantisera olika formar av moln på himlen. Flytten gick bra, men att inte göra saken alldeles för lätt grät jag nästan hela tiden....så att mamma kunde  trösta mig medan starka män bar alla tunga möbler!👌😂

Good bye my love

 
Tomorrow we are moving to Bern.😊
Bye bye Lausanne! Bye bye old life! 
But don't worry! Lausanne is not far away and we will often come back. 
I'll try to update tomorrow again!😘😘