My easter

 
On my first easter holiday we went snowshoeing in Villars. This was the third time my parents went to snowshoeing in Villars and each time they hatet it! They have decided not to go back there for snowshoeing!! Other from that the sun was shining! 
 
På mitt första påsk helg var vi och snöskoade i Villars. Det var tredje gången mina föräldrar har snöskoat i Villars och alla gångerna har dom faktis hatat det! Nu har dom bestämt sig att inte återvända dit, inte för att snöskoa i allafall! Annars har solen skinat glatt!
 
 
We have been taking a walk by the lake with my cousin Hector and Jonas who can't be seen on any of the photos. As you can see the weather was not on the best side but no matter what mood the weather might be the lake Leman will still be one of my parents favorite lake ever!
 
Vi har promenerat vid sjön med mina kusiner  Hector och Jonas som inte syns till någonstans på foto. Som ni kan se har vädret inte varit på den bästa sidan men vädret kan vara sur hur mycket som helst för att sjön Leman förblir en av mina föräldrars favorit sjön!
 
 
 
I have been helping my mum to clear all her old clothes from the basement. My mum has so much clothes! And she says that she doesn't even have half of what other women has! Anyway, it was fun at first but after awhile hearing my mum complaining of how small her clothes are ( or how fat she is) I just wanted to bury myself in all her clothes! 
 
Jag har hjälp mamma att sortera hennes kläder från källaren. Mina mamma har så mycket kläder! Och hon säger att hon inte alls har hälften av vad andra kvinnorna har! Hur som helst var det kul ibörjan men efter att höra min mamma klaga på hur liten kläderna har blivit ( eller hur tjock hon är) så hade jag bara lust att sjunka djupt ner i klädhögen!

A pink bunny!

 I'm just going to lay here and eat carrots all day!
 
Have you ever seen a pink bunny before? No? Here you go! We wish you all a happy easter!😘 My family and I are not going to Italy as planned because my passeport didn't arrived on time. 
But I don't mind because dad will be around for eight days! I love it when he is home! One more person to annoy!😂
 
Har ni någonsin sett en rosa kanin? Nej? Här har ni en! Vi önskar er alla en glad påsk!😘 Vi åker inte till Italien som planerat för att min pass blev inte gjord i tid. Men det spelar mig ingen roll för att pappa är ledig i åtta dagar! Jag älskar när han är hemma! En person till att irritera!😂
 
 

Imorgon e sommar?

 
 
My parents have been talking about spring and summer all winter long and I can understand why! My mum says that the best is to come, summer! When my mum just arrived to Sweden as a little girl she didn't understand the meaning of "summer" because in Thailand it's always "summer". People in Sweden keep saying that the summer is coming. They talked and talked about this wonderful summer. So my mum was waiting impatient her first summer and asked everyday in bad swedish if "tomorrow is the summer?"😂. 
 
Mina föräldrar har pratat om våren och sommaren hela vintern lång och jag kan nu förstå varför! Min mamma säger att det bästa kommer snart, sommaren! Ibörjan när min mamma kom till Sverige som en liten flicka visste hon inte innebörden av "sommar" för att i Thailand är det alltid "sommar". Alla i Sverige pratade om att sommaren skulle komma snart hit o dit och hur underbar sommaren är. Så min mamma väntade otålig på hennes första sommar och varjedag frågade hon i dålig svenska "Imorgon e sommar?"😂