Very last weekend as two?

 
 
 
Good evening everybody!
As some have noticed the blog have been quite for a few days. Nothing much has happend since last weekend and for my parents the waiting seems endless! But this might be their last weekend together as two so they are trying to enjoy even though mum has me in her mind all the time! 
 

God kväll allihoppa!
Några har märkt att bloggen har varit tyst i några dagar. Inte mycket har hänt sedan förra helgen och för mina föräldrar verkar all väntade inte finnas ett slut! Men det här helgen kanske är deras sista helg som två och de försöker att njuta så mycket de kan även om jag finns i mammas tankar hela tiden!

-3

 
Hello everybody! I'm still in after a lots of walking, dancing, cleaning and basketball playing! Perhaps tomorrow, perhaps not..hihi! I love making my parents waiting! My mum thinks already that I'm a pain in the a** because few weeks ago I was in a hurry to get out and now when she is welcoming me with opens arms I refuse to get out! 
 
Hej allihopa! Jag är forfarande inne trots efter långa promenader, dans, städning och basket spelandet! Jag kanske kommer imorgon, eller kanske inte...hihi! Jag älskar att få mina föräldrar vänta! Min mamma tycker att jag är dryg! För ett par veckor sen hade jag så bråttom ut, men nu när hon välkomnar mig med öppna armar vägrar jag att komma!