Out camping

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
This weekend we are out camping with family and friends at lake Taney. The weather sucks, but we are going anyway! These photos were taken in 2013 when my parents, Juliet and Ying went camping by lake Taney. Mum remember how fun they had. The weather was not at its best but they still hiked from the camping area to the sommet Grammont. Once arrived they had a typical swiss cheese fondue and wine with a half good view of the lake Leman. But something incredible happened. Suddently, all the cloud went away and the sky was clear for them to have one of the most beautiful sunset ever! 
 
Denna helg är vi ute och campar vid sjön Taney med familj och vänner. Vädret suger, men vi åker ändå! Dessa bilder var tagna i 2013 när mina föräldrar, Juliet och Ying var och tältade vid sjön Taney. Min mamma kommer ihåg hur kul de hade. Vädret var inte det bästa, men de tog chansen och vandrade upp till toppen "Grammont". När de var framme hade de en typisk schweizisk ost fondue och en god flaska av god vin med en halvdant vy över sjön Leman. Sen hände någonting fantastisk. Plötslig var alla moln borta och lämna skyn öppet för en av den finaste solnedgång de har någonsin upplevt!

A week later their life would change

Lago Bacalar, Mexico 2014
 
This photo was taken on christmas 2014 in Lake Bacalar in Mexico. My parents were jumping in the water and just having fun without knowing that I was slowly growing in mums belly, but only 7 days later everything changed for them! My parents think already that the life they had without me seems so far far away...
 
Denna foto var tagen på juldagen 2014 i sjön Bacalar i Mexico. Mina föräldrar hoppade i vattnet och bara hade det så kul utan en aning att jag sakta växte i mammas mage, men bara 7 dagar senare förändrade allting för dem! Mina föräldrar tycker redan att livet utan mig verkar så långt långt borta...

Wants to party in lots of foam

Photo taken in 2012 at a private foam party.
 
It's friday and mum has got some invitations from friends going out party. Mum would love to join them,  but most of all she would likes to go to a foam party! Mum has been dancing in foam twice and both of the time she really really had fun!
Well, she and I can have a foam party in the bathtub at home soon...and with floating plastic ducks.
 
Det är fredag och mamma har fått lite inbjudningar av vänner att festa. Mamma skulle vilja gärna haka på, men mest av allt skulle hon vilja till en skumparty! Mamma har dansat i skum två gånger och båda gångerna har varit barnslig kul! Nåja, snart kan jag och mamma ha skumparty i badkaret hemma...och med flytande plast ankor.