I want to be a sailor!

 Lake Neauchâtel
 
Jasmine, Flavia, Lino and Julianne. The filippino gang!❤️
 
Last saturday we went for a boatride with my cousin Hector and Jonas. The boys love to fish and they wanted to show me how to catch the biggest fish of the lake...but they kept pulling up baby fishes !😂  Like my mum I love beeing on a boat and beeing by water so one day I hope to learn how to sail so I could sail far far away to places I never knew existed!
The same evening we had a lovely bbq at Linos place and he was so cute as always...but it was difficult to catch his attention because there were three other cute girls around!😓
 
I lördags var vi på en båttur med mina kusiner Hector och Jonas. Pojkarna älskar att fiska och dom ville så gärna visa mig hur man fångar den största fisken i sjön men bara bebisar fiskar kom upp!😂 Som min mamma älskar jag att vara på en båt och nära vatten. Jag hoppas att kunna en dag segla långt långt bort och upptäcka spännande platser jag inte visste fanns! 
Samma kväll hade vi en trevlig bbq hos Lino och han är lika söt som vanlig...men lite svårt att fånga hans uppmärksamhet när det fanns tre andra söta flickor omkring!😓
 
 

Evil baby

A week ago when dad was making pizza.
 
Jisses!! Both mum and I are both pissed ...of each other! My mum had this idea to go shopping in a mall. She has painted this beautiful picture in her head of me sleeping while she tries a couple of bikinis and some pair of jeans. She thought that I would nap if we go very early. The reality was that I cried the moment we step into the mall and was still crying when we got out an hour later! My mum was so pissed but mostly very sad and tired. She wanted to cry so hard and loudly, to! My mum keep saying "evil baby, evil baby, evil baby." while she quickly walked toward the trainstation. I almost didn't hear what she was saying because I was concentrating on crying even louder! 
I was sooo upset because I can't belive that mum putted me in the stroller (that I hate) and took me shopping!!! Has she NOT understood that I hate shopping??
To make my mum even more angry I felt asleep when we were 100 meters from home! 
Oh how my mum miss my dad so very much. Atleast when he is around my mum has some moment to breath!
 
Jösses! Både mamma och jag är förbannad...på varandra! Min mamma fick iden att gå shoppa i en shopping center. Hon hade föreställts sig en vackert bild av mig sovande medan hon skulle prova på ett par bikinis och jeans. Hon tänkte att om vi åkte riktig tidig skulle jag somna på förmiddag som jag brukar. Verkligen blev så att jag grät så fort vi klev in i centrum och grät fortfarande när vi klev ur en timme senare! Min mamma var så förbannad men mest ledsen och trött. Hon ville gråta mycket och länge. Min mamma gick i väldig hög fart mot tågstationen medan hon mumlade "elaka unge elaka unge" men jag hörde knappt vad hon sa för att jag grät så högt!
Jag var så förbannad för att jag kunde inte fatta att mamma la mig i barnvagnen (som jag hatar) och sedan för att shoppa! Har hon inte fattat att jag hatar att shoppa?? För att göra min mamma ännu mer arg så somnade jag när vi hade ungefär 100m kvar till lägenheten! Oh hur mamma saknar pappa. När han är med oss så har hon lite andrum ialla fall.

When dad wants an only-boys-day

 Oeschinensee, Kandersteg
 
Yesterday suppose to be a boys-day for dad and his his friends! It was plan for a month ahead and dad even asked mum for a permission. Ofcourse my mum said! But the evening before my mum started to nagg that she was sad and she keep asking if she and I could come with dad and his friends hiking! She even cried promising that she and I will be unvisible and not causing any trouble! Normally my mum never does this but ever since they had me "an alone time" is so rare so she felt so jelous of dad having fun while she has to take care of me again all alone. So my dad had no choise than to bring us with him. Mummy and I tried not to disturb the boys so they could have the "only-boys-day"...but at the end of the day mum could see that dad was quite sad because he was worried about us but at the same time he wanted to be free with his friends! And because of me they could not go higher up to the glacier that my dad wanted to go since a very long time! But my dad said that he is happy if mum and I had a good day. We had a great day but mum felt sad for dad so she promised him many child and wife free days with his boys in the futur and she will not even make him feel quilty about it!❤️
 
Igår var det egentligen en grabbdag för pappa och hans vänner. Det var planerat en månad iförväg och pappa frågade även om lov innan. Självklar sa mamma! Men kvällen innan började mamma att gnälla och sa att hon var ledsen och hon bad pappa flera gånger att han skulle ta oss med honom och hans vänner på vandringen! Hon grät och lovade pappa att vi ska vara osynliga och inte vara till besvär! Normalt är mamma aldrig så här men sedan dom fick mig ett "egen tid" är så sällsynt så tanken av att pappa har rolig utan oss medan mamma tar hand om mig igen alldeles ensam får mamma att bli vansinnig avundsjuk! Så pappa hade inget annat val än att ta oss med honom. Mamma och jag höll oss undan hela dan så att grabbarna kunde ha en grabbdag...men islutet av dan såg mamma att pappa var ganska ledsen för att han oroade sig för oss och samtidig ville han kunna fritt hänga med sina kompisar! Och pågrund av mig fick dom inte vandra högre upp till glasiären som pappa har velat sedan länge! Min pappa sa att han är glad om mamma och jag fick en bra dag. Vi hade en underbar dag men mamma blev faktis ledsen för pappas skull så hon lovade honom flera barn och fru fria dagar med hans vänner i framtiden och utan att mamma försöker ge honom skuldkänslor!❤️