Baby blues

 
At 37 weeks and so happy.
 
All the mum says that once you get your baby in your arms you will feel so much love and happiness. When mum got me in her arms she did felt so much love but she didnt felt much of the happiness. Now 10 days after her love for me is so strong and she is having a hard time holding back the tears when thinking of it. But she doesn't feel any joy! She feel so tired and wish to take me with her back in time to when she felt so happy! She hope this baby blues doesn't last long...
 
Alla mammor säger att när man väl får sin bebis i sina armar känner man så mycket kärlek och glädje. När mamma fick mig i sina armar kände hon mycket kärlek, men inte lycka! Nu 10 dagar senare har hon så mycket kärlek för mig att hon kan knappt hålla tillbaka tårarna. Men hon känner inga glädje! Hon känner sig så trött och vill helst ta med mig tillbaka till tiden då hon var lycklig! Hon hoppas att detta baby blues inte varar för länge..

More of daddy

3 days old
 
Yay, dad gave us a good news today. Start from october he will work 80% which means one more extra day with him! Mum might be more fun but my dad makes me feel safe. He has warm and strong hands that can calm me everywhere and anytime! And both mum and I really miss him when he is not around. What's the point to have a family if one is never there? I don't want alot of toys...I want my dad!
 
Wohoo, pappa gav oss ett glad nyhet idag. From oktober börjar han jobba 80% vilket betyder mer tid med honom! Mamma kanske är mer rolig,  men pappa ger mig trygghet. Han har starka och varma händer som kan göra mig lugn var och när som helst! Och dessutom känns det tomt utan pappa. Vad är meningen med att bilda ett familj om man inte äns är närvaro? Jag vill inte ha en massa leksaker...jag vill ha min pappa!

Looking like Chrissy?

Chrissy Teigen, half norvegian half thai.                                            Mirabelle Schneider half swiss half thai
 
In asia it's popular to be half caucasian and half asian. If you are "lucky" you will have a skin pure white, skinny long legs and a pair of big dolls eyes. It's very cute, but my mum wish me to be more exotic than that! She really like the look of Crissy Teigen. She is half norvegian and half thai. Mum thinks that Chrissy have great curves on the right places, a nice skin colour and an unique face. What do you guys think? Do I look like Crissy?
 
I asien är det populär att vara halv kaukasisk och halv asiatisk. Om man har "tur" får man mjölkvit hyn, skrangliga långa ben och ett par stora rådjurs ögon. Det är väldig söt, men mamma hoppas att jag blir mer exotisk än så! Mamma tycker verkligen om Crissy Teigens utseende. Crissy är halv norsk och halv thai. Hon har bra kurvor på rätta ställe, fin hudfärg och ett unik ansikte. Vad tycker ni? Liknar jag Chrissy?