Back to Schwarzsee

 
 
 
 
My parents finally got to see their good friends Tseten and Fred who have been in Nepal for over a year! Now when they are back my parents took them for a cold nice swim in the Schwarzsee on a very hot day. Yay! My mum is so happy beeing in the water and she even bought a plastic thing so called "noodles" that she can float with and stay longer in the water. When she is happy dad and I are happy! 
 
Mina föräldrar fick äntligen träffa deras goda vänner Tseten och Fred som har varit i Nepal i lite över ett år! Nu när de är tillbaka tog mina föräldrar de för en kall och skön simtur i Schwarzsee på en jätte varm dag. Jippie! Min mamma är så glad att få vara i vattnet och hon har t om köpt en så kallad "nudlar" som hon kan flyta länge med i vattnet. När hon är glad är jag och pappa glad!
 
 

8 reasons why you should get pregnant

 
 
According to mum these are the 8 reasons why it is not that bad beeing pregnant. This is coming from her experience beeing pregnant but each women is different.
 
Im so beautiful
1. You feel so much prettier. Not at first, but once your belly start to show you get some kind of confidence boost and you will never again want to go outside the house without it! 
 
Beeing fat without feeling fat
2. Mum loves this second reason! You get to wear super tight dresses and bikinis and you don't feel fat! Your belly is huge but you don't need to feel quilty about it. That is because you-are-pregnant women! And nobody can say anything about it!
 
Treated like a baby
3. When you are pregnant you are treated like you were a fragil little bird. Mum hated that at first but then she realised that she can make an advantage out of this so she just started to enjoy all the attention and help she gets. "Give me a feet massage please!"
 
Lazy pig
4. You can sleep all day and watch a whole season of "Friends" and if someone say anything about it you get to say things like "Well, I just having backaches today carrying a baby in my tummy!". People would then say " Ofcourse! Have a good rest...and do you want ice-cream while you are watching "Friends"?"
 
The reason for waking up
5. You are looking forward for something! You should live in the present and enjoy the moment blablabla but mum loves looking forward to things such as an upcoming weekend, holiday, catching up with a friend for lunch or dad coming home. And she is really really looking forward to have me! She is so exicted!
 
Sorry instead of F*ck you
6. If you are really really having a bad mood people just apologize to you for having upsetting you! That never happend  (only in Japan)..they normally use the FU words.
 
You are a superwomen
7. You always get compliments. If you have been driving people say "Ohh you can drive!", 
If you walk up a hill "Ohh you can walk!", if you eat "Ohh you can really eat...alot!"...
 
Pamela Anderson look alike
8. You get silicon boobs and without have making a surgery! Is dad giving mum extra attention thanks to me or thanks to the other two?
 
 
 

Enlig mamma är detta 8 anledningar varför graviditet inte är så hemsk som alla tror. Men alla kvinnor är olika och upplever olika så klart.
 
Jag är så vacker
1. Du känner dig jätte vacker. Inte ibörjan men när magen börjar synas får man en självförtroende att man aldrig någonsin vill gå utanför dörren utan magen igen!
 
Är tjock utan att känna sig tjock
2. Mamma älskar anledning nummer 2! Man kan klä sig i super tighta klänningar och bikini utan att känna sig tjock! Magen är enorm, men man känner inte skyldig utan mera stolt! Det är för att du är gravid kvinna! Och ingen kan titta snett på dig!
 
Behandlad som en bebis
3. När man är gravid blir man hanterad som en liten fågelunge. Ibörjan hatade mamma det, men sen insåg hon att hon kan dra nytta av det. "Ge mig en fotmassage tack!"
 
Latmask
4. Du kan sova eller titta på en hel säsong av "Friends" hela dagen och om någon klagar kan man säga någonting i still " Ja, jag har haft ont i ryggen hela dan av att bära en baby i magen". Och de skulle svara " Ohh, självklart du ska vila dig! Vill du ha glass medan du tittar på "Friends"?.
 
Mening med livet
5. Du ser framemot någonting! Jaja, man ska leva och njuta i nuet, men mamma älskar att längta efter någonting som tex en kommande helg, semester, en lunch möte med en vännina eller att pappa ska komma hem. Och mamma längtar verkligen efter mig! Hon tycker att det är så spännande!
 
Förlåt istället för F*uck you
6. Man kan vara på ett pisshumör och alla ber en om förlåtelse för att de gjorde en upprörd! Det händer liksom aldrig (förutom i Japan)...man får istället höra orden FU.
 
Du är stålkvinnan
7. Man får komplimanger hela tiden. Kör man bilen kan man höra "Ohh du kan köra!", går man upp för en backe "Ohh du kan gå", äter man " Ohhh du kan äta...mycket!".
 
Liknar Pamela Anderson 
8. Man får silikon tuttar och utan att ha operat sig! Får mamma all uppmärksamhet av pappa tackvare mig eller tackvare de andra två?
 
 
 
www.pinterest.com 
 
 
 

Unfinished business

 
 
It has been 6 month since my parents got back home from the trip and lots of things are still left to be done before I poke out. My mum wants everything to be perfect and organised at home. All the frame should be hanged on the wall ( they do it on a special way so they don't need to make holes on the wall), half of the stuff in cave should be thrown away, make space for my stuff in the bathroom and the kitchen and assemble the bed for me. Sounds easy but when mum really can't do alot she is depending on dad and dads time is really precious for them at the moment. Every few free minutes dad has they just don't want to spend it on cleaning the cave. But atleast 1 frame will be hanged on the wall each evening...
 
Nu har det passerat 6 månader sedan mina föräldrar kom hem från deras resa och det ligger fortfarande saker omkring som måste göras innan jag kommer ut. Mamma vill att allting ska vara perfekt och ordnat hemma. Alla tavlorna ska hängas på väggen ( mina föräldrar har ett sätt att hänga tavlorna utan att göra en massa hål i väggen), halva av sakerna i källaren ska kastas, göra plats för mina saker i badrummet och köket och montera sängen till mig. Låter enkelt, men eftersom mamma inte kan göra så mycket är hon beroende av pappa och pappas lediga tid är så sällsynt just nu och då vill de inte spendera tiden att sortera källaren. Men åtminstonet 1 tavla ska bli hängt på väggen varje kväll...