Lost in the jungle of strollers

 
After long time beeing lost in the jungle of strollers, my parents finally found a stroller that they like. They bought it for 250 chf (new price 1400 chf) on second hand used by a family with 3 children and they did a good job keeping the strollers in good condition. The father of the family wants more children so the mother sold the strollers to show her husband that 3 children are enough! My parents told her that incase she does get a fourth child we will give back the stroller for free...
 
Mina föräldrar har äntligen hittat ett barnvagn de gillar efter en lång tid vilse i vilda jungeln av barnvagnar! De köpte barnvagnen för 2200 kr (nyköpt 12500kr) av en trebarns familj som gjorde ett bra jobb med att hålla barnvagnen i ett god skick. Pappan i familjen vill ha mera barn så mamman valde att snabb sälja barnvagnen för att visa sin man att 3 barn räcker! Mina föräldrar lovade henne att om hon nu skulle få ett fjärde barn då skulle vi skänka tillbaka barnvagnen gratis...
 

8 kg to much

 
 
Five weeks ago my mum weighted 60kg and she was not very worried but now all the kilos have taking control over her! She has gain 8kg in five weeks, that makes around 2kg per week! The nurse said that my weight is now 2.5kg but it's normal because I'm growing bigger and faster. And the nurse said that since it has been so hot in Switzerland my mum must have drink alot so most of the weight is just water. Lucky so far that all the weight have gone to the belly and me! 
As you guys can see on the picture, mum can't see her toes anymore...
 

För fem veckor sen vägde min mamma 60kg och hon var inte så orolig, men nu har alla kilona tagit över henne! Hon har tagit hela 8kg på fem veckor, det vill säga ungefär 2kg varje vecka! Barnmorskan sa att jag väger nu 2.5kg vilket är normalt för det är nu som jag växer mest och snabbast. Och hon sa också att dessa kilo kan vara mycket vatten eftersom det har varit jättevarmt i Schweiz och mamma har druckit mycket. Lycklig nog har alla kilona gått åt magen och mig!
Som ni kan se på bilden mamma kan inte se sina tå över magen längre..

Lullaby game

 
 
Before we sleep we usually play a game. My mum place a lullaby teddybear pull string on her belly and while the music is playing I have to try kicking down the bear. So far I have not manage, but sometimes I'm kicking so hard that the bear is wiggling from side to side! Aww, perhaps I will manage one day...
 

Innan vi somnar brukar vi leka en lek. Mamma placerar en nalle som spelar musik när man drar på en snöre. Medan musiken spelar ska jag försöka sparka ner nallen. Hittils har jag inte lyckas, men oftas sparkar jag så hårt att nallen vinglar fram och tillbaka. Aww, jag kanske lyckas en dag...