Chubby little girl!

 
Three weeks ago the midwife said that I'm a big girl. I was 2600gr at 32 weeks. Today at 35 weeks my weight is 3600gr! Thats what my dad was when he was born! If I'm not coming out soon my mum might need to push much harder than she expected. My mum asked the midwife if this is because of what she has been eating (sweets, junkfood) but no it's not! My mum don't want to hear dad saying "I told you so".
Anyhow, mum is happy that she has only gain 1kg since last appointement with the midwife. We all know to who all the kilos goes now!
 
För tre veckor sen sa barnmorskan att jag var en stor flicka. Jag vägde 2600gr i veckan 32 och idag i veckan 35 väger jag 3600gr! Det vad pappa vägde när han föddes! Om inte jag kommer ut snart kanske mamma måste krysta hårdare än vad hon hade tänkt sig. Min mamma frågade barnmorskan om det är för att mamma äter så mycket sötsaker och skräpmat, men det är det inte vilket tur! Mamma orkar inte höra på när pappa säger "Jag sa ju det".
Hur som helst, mamma är glad att hon bara har tagit 1kg sedan tre veckor. Vi vet vart alla kilona går till nu!

Please get out now!!!

 
Mum wish to give birth in the nature such as in a pine forest, by the sea or why not on the mountain where nobody is near by and mum can scream as much as she want.
North rim Grand Canyon, USA 2014
 
Since the doctor said that it's safe for me to come out now when ever I want mum has told me to get out. First gently but then very firmly! She can't wait anymore! She has read some tips on internet of how on safest way trigger off the labor.
The first choise is to make some hot torrid love with dad but he doesn't want to participate. He said that he doesn't want to bang on my head. Yesterday and today mum took a long long walk. She eats a lot of hot spicy food, but that she has been doing since day one so I'm so use to spicy. She is dancing infront of the mirror and she doesn't even get a contractions! 
Mum, I will come out when ever I'm ready...get that please! And stop dancing, you give me seasick!
 

Sedan läkaren sa att det är utan fara nu om jag väljer att komma ut har mamma sagt till mig att komma ut.
Först sa hon det varsam och sen väldig bestämt! Hon orkar inte vänta längre! Hon har läst lite tips på internet om hur man kan framkalla förlossningen på ett säker sätt. 
Första valet var att älska med pappa men han vill inte delta för att han vill inte banga på mitt huvud säger han. 
Igår och idag tog mamma långa promenader. Hon äter en massa stark mat, men det har hon gjort sedan dag ett så jag är van. Hon dansar framför spegeln och det ger inte äns sammandragningar!
Mamma, jag kommer ut när jag är redo...försökt att fatta det! Och snälla sluta dansa, du ger mig sjösjuka!
 
 
 
 

The sweet male gynecologist

http://free-stock-illustration.com/male+gynecologist+jokes
 
Yesterday at the hospital when the nurse said that HE (the gynecologist) will shortly see us my parents looked at each other. They had the same thought "It's a HE!". 
Before the pregnancy my mum never goes regularly to a gynecologist and she is still not used to that someone unknown doing stuff between there. Mum has girlfriends having male gynecologist and they don't seem to care about the gender. For mum, it's uncomfortable enought that it's a women. 
So at the hospital dad said mum can change if she wish, we just need to ask. I think dad was more unease about the male thing than mum! At the end they didn't want to make any fuss about it so they just sat there and waited for him. From the very first instant mum saw him mum relaxed immediatly. He has this "gayish" aura hanging over him. This is strange but mum thinking that made it ok that he was examinating her.
At the end the male gynecologist was so gentle and so funny so even dad liked this guy who is doing stuff between his wife legs....
 

Igår på sjukhuset när sjuksköterska sa att HAN (gynekologen) tar emot oss snart tittade mina föräldrar på varandra. De hade samma tanke i huvudet " Det är en HAN!"
Innan graviditeten brukar mamma aldrig besöka en gynekolog och hon är fortfarande inte bekväm att sitta där medan någon okänd gör saker där mellan. Mamma har vänninnor som har en manlig gynekolog och de bryr sig inte det minsta om könen. För mamma är det redan läskig att ha en kvinna.
Så på sjukhuset frågade pappa om mamma ville byta till en kvinnlig gynekolog för att jag tror pappa har mer problem med det än mamma. De bestämde sig tillslut att inte göra ett problem utav det så de satt där snällt och väntade på honom. Från första ögonblicket mamma såg honom slappnade mamma genast av. Han hade en "gayish" aura hängade över honom. Det är lite konstig, men när mamma tror så blev det lättare att acceptera att han ska undersöka henne.
I slutändan var den manliga gynekologen så varsam och så go att även pappa gillade killen som gjorde saker mellan mammas ben....