Nom chin!

 
 
When a group of thai people are having a picnic people around look at them. First for the delious looking food they bring or some times weird looking ones. Secondly, because thai people in a large group tend to speak very loudly. Either way, they don't care. They just keep eating and chatting all day long as if they have not seen each other for ages..
 

När ett grupp av thailändare har picnic brukar folk omkring titta åt deras håll. Mest för att deras mat ser super goda ut eller ibland också väldig konstiga. Sen kan folk titta för att thailändarna tillsammans i en stor grupp är väldig högljuda. Hur som helst så bryr de sig inte. De fortsätter att äta gott och chatta hela dagen lâng som om de inte har setts på evigheter...

Giving me a thai name?

Min pappa sa till mamma häromdagen att han tycker det är ett bra ide att ge mig ett smeknamn på thailändska också.
Mamma suckade lite lätt för att välja ett thai namn är inte ett dans på rosor! För det första är mamma inte förtjust i thai namn. För det andra är mamma INTE förtjust i thai namn!
Alla thailändare har två namn. Ett professionell namn och ett smeknamn. Som min mamma t ex, henne professionella namn är Dawan och smeknamnet är Ooh. I Thailand skulle Dawan ha använts på jobbet, på skolan, på sjukhuset ect. När man är ledig bland sina vänner och familjer använder man smeknamnet.
Oftas är professionella namnet långa medan smeknamnet korta och man kan heta allt möjlig mellan himlen och jord! Som äpple, mjuk, fågel eller räka...men på thailändska självklart.
Min mamma sa till pappa att jag behåller Mirabelle som professionell namn och till smeknamn får det helt enkelt bli Belle! 
 
My dad told mum a few days ago that he think it's a good idea to give me a nickname in thai. My mum rolled her eyes a bit because to chose a thai name it's not like taking a stroll on the beach! And first of all she don't like thai names. Secondly, she DON'T like thai names! Every thai have two names. One is a professional name and one is a nickname. For exempel my mums professional name is Dawan and her nickname is Ooh. In Thailand Dawan would have been use for exempels in school, at work, at hospital and once you are with your family and friends you use the nickname.
The professional name is usually long and the nickname short and your name can be something in between heaven and earth! Like apple, soft, bird or shrimp...but in thai ofcourse.
My mum told my dad that I will keep Mirabelle as professional name and the nickname will simply be Belle!
 
 Mums nickname Ooh written in Thai.