To young for a labor?

 
 
 
This sweet little girl Kathrine always wants to caress and touch the belly each time she sees us. She wants so much to be at the hospital during the labor. Some people think a labor will scare a young girl and she would not want any child in the futur. Imagine all the screaming, yelling, cursing, blood and all that comes with it. Like a scene taken from " The Excorcist" and not really a Walt Disney film. We live in this part of the world where the children are so protected. Other part of the world it's not uncommon that a little girl help her mum deliver the baby at home. Anyhow, mum would let me be part of the birth if mum will get another baby! Would you?
 
Denna lilla söta flicka vill alltid smeka och röra på magen när hon ser oss. Hon vill så gärna vara med på förlossningen. Vissa tycker att det är läskig för en liten flicka och det kan hindra henne att vilja ha barn i framtiden. Tänka er all skrikande, svärord, blod och allt annat som hör till. Nästan från en scen från "The Excorcist" och inte direkt ett Walt Disney film. Vi lever i ett del av världen där barn är så beskyddad, medan andra delar av världen är det inte ovanlig att en liten flicka får hjälpa mamma med förlossningen hemma. Hur som helst, mamma skulle låta mig vara med om hon får en till bebis. Skulle ni?

Laughing and crying

 You can find these episodes on youtube.
 
For preparing herself for the labor mum have been reading labor stories and watching a TV serie called " One born every minute". The serie is filmed in hospitals in UK and we can follow women and ALOT of teenager mum going into labor. Some of the women/teenager and their family are hilarious and some makes you wonder if they have the rights to be parents! For some the labor have been a nightmare and for some it was like a walk on the beach! Mum have been crying for each baby that got born but at the same time she was so jelous of these women having their baby in the arms! Between the tears and the laughter she have been snacking biscuits and stuff...
 
Mamma har förberedd sig själv idag inför förlossningen genom att läsa förlossning historier och tittat på en TV serie "One born every minute". Serien är filmat på ett sjukhus i UK och i serien får man följa kvinnor och MÅNGA tonårs mammor föda. Några av dessa kvinnor/flickor och deras familj är så roliga och vissa får en att undra om det är tillåtet att de ska bli föräldrar! För några har förlossningen varit en madröm medan för andra har det varit som en promenad på parken! Mamma har gråtit för varje baby som föddes, men samtidig har hon varit sjuk avundsjuk! Mellan tårar och skratt har hon mumsat i sig kakor och sånt...

13 july

 
On the 13 july mum was feeling quite small when she looked herself in the mirror but just over a month later she can't hardly fit in her underwear anymore....it get stop by the butt. Instead she is using dads underwear. Her face starts to blow up like a blowfish and there are zero space between her thights now! Mum keep whispering to me "Come baby come!"
 
Den 13 july kände mamma sig ganska small när hon tittade sig själv i spegeln och lite över en månad senare kan hon knappt få i sig sina trosor längre..det blir nästan stopp vid rumpan! Nu får pappa låna ut sina kalsingar. Hennes ansiktet har börjat att svullna som en blåsfisk och dessutom finns det inga mellanrum längre mellan hennes lår! Mamma viskar hela tiden till mig " Kom ut unge, kom ut!"