French kiss

 
I love to grab my mum and give her a big wet sucking kiss on the lips and she always laught. When I do it with my dad, he always turns his head to give me his cheeks. I don't mind because I know for some people kissing your child on the lips is a big no no no. Instead my daddy loves to lay his big nose in my mouth and take a big breath of my milky-and-sweet-not yet-stinky-breath. And I just think it is so funny!
 
Jag älskar att ta tag i min mamma och ger henne ett stort, blöt och sugande puss på munnen och mamma skrattar alltid. När jag gör det med pappa vänder han kinden till mig. Det gör ingenting för jag vet att för vissa pussa sitt barn på munnen är ett stort nej nej nej. Istället lägger pappa sin långa näsa vid min mun och andas djupt in min mjölk-sött-och-inte-ännu-illa-luktande-andedräkt. Det tycker jag är så rolig!

Dealing with a crying baby!

 At Leysin
 
Yesterday we went snowshoeing and it almost ended before we even got started! To make the long story short I was crying and was very very unhappy. People around must have been happy not to have to deal with a crying baby! My parents didn't know what to do! The easiest choice is to turn back but even for my mum who was so tired and  frustrated turning back was not an option! They were determined to continue and didn't want a crying baby to stop their adventure! At the end of the day we were all very happy that they didnt gave up because the day turn out to be just perfect!
 
Igår snöskoade vi uppe på berget och det blev nästan ett tidig slut innan vi äns hann börja! Jag ska kortfatta händelsen, jag var jätte jätte grinig! Människorna omkring var säker jätte glada att dom inte behövde hålla på med en skrikande bebis! Mina föräldrar visste inte vad dom skulle göra! Den enklaste lösningen var att vända tillbaka men även för min trötta mamma vända tillbaka var inte på tal! Dom var bestämda att fortsätta vandringen och ville inte att en gråtande bebis ska förstöra dagen! I slutet av dagen var alla glada att man inte gav upp för att dagen blev faktis helt perfekt!

Mum doesn't want to be a mum

 So peaceful at mums favorite place in the world,  crystal creeks, Australia.
 
Today my mum woke up not wanting to be a mum! Last night after 1am I woke up every 1 hour! And she got her menstruation back again so with that comes the cramps. She got aswell cold sore under her nose growing and it makes her always feeling...down. Today she just want to leave the roll as mum and go back to be the freedom traveler as she use to be once...just for one single day! 
 
Idag vaknade min mamma upp och ville inte vara mamma! Inatt efter kl 1 vaknade jag upp varje timme! Och min mamma har fått tillbaka menstruation och med det kommer mensvärk. Hon har även munsår som växer och det får henne att känna sig..nere. Idag vill hon bara lägga undan rollen som mamma och återigen bli en freedom traveler som hon engång har varit.. bara för en dag!