3 lakes in one day

 Lake Hongrin
 
 
 
 
 Lake Nervaux
 
 Lake Leman
 
Today was a day full with lakes. Our company of the day was mums friend Cécilia and her wonderful daughter Kathrine. We made a hike at the Lake Hongrin, took a stop at a small lake Nervaux and at the end we had a wonderful and long picnic with a view of the Lake Leman. 
My mum would love to buy a piece of land exactly on the spot where they had the picnic and then she would build a small châlet? But that's not her biggest dream right now...
Anyhow, this day couldn't have been better!
 
Idag var det en dag full av sjöar. Dagens sällskap bestod av mammas kompis Cécilia och hennes härliga dotter Kathrine. Vi vandrade vid sjön Hongrin, sen tog vi ett stop vid en liten sjö Nervaux och sist hade vi en lång och underbar picknick med en utsikt över sjön Leman.
Min mamma skulle vilja köpa en bit av mark exakt där vi hade vår picknick och sen bygga en châlet? Men det är inte den största drömmen hon har just nu...
Hur som helst så kunde inte dagen ha varit  bättre!

I'm an alien

 
My mum read somewhere that at the end of the pregnancy I suppose to move less but when I move I really get noticed! I still keep moving alot and very strongly! Since mum watch alot of horror movies she sometimes freaks out when I move. She think it looks and feels like a snake that craws inside her tummy, moving around trying to find a way out. Or sometimes she think it's a creature like in the movie "Alien" that grows inside the stomach.
My dad thinks that my mum has a twisted mind! 
 
Min mamma läste någonstans att i slutet av graviditen borde jag röra mig mindre, men när jag rör på mig så känns det ordentlig! Jag rör på mig fortfarande hela tiden och jag har väldig kraftiga rörelse! Eftersom min mamma tittar mycket på skräckfilmer blir hon lite rädd ibland när jag rör på mig härinne. Hon tycker att det känns och ser ut som en orm som krälar i magen och som försöker hitta en väg ut. Eller ibland tänker hon att det är en varelse som i filmen "Alien" som växer i magen.
Min pappa tycker att min mamma låter sin fantasi skena iväg!
 

Looking like a doll

This early morning we went to see the midwife for my monthly check ups. As always my mum has tears on her eyes when she sees me on that little screen. It's the first time my dad was not around and we missed him! Mum wanted a cute picture of me to show dad, but I wasn't aware of that the midwife was taking pictures so I didn't had time to strike a pose!
The most important thing is that everything is in order, and that I'm growing as I should! 
Once we got back home we ate lunch and mum fell asleep on the couch to late afternoon but I just keep swimming around because I wasn't tired.
Anyhow, here are some pictures of cute babies that are identical with their cute dolls! Mum just find them adorable! I wonder if I will look like a doll?
 
Imorse har vi varit hos barnmorskan för en rutin kontroll. Som alltid har mamma tårar i ögonen när hon ser mig i den lilla skärmen. Det är första gången som pappa var frånvaro och vi saknade honom ! Mamma ville ha söta bilder på mig att visa pappa, men jag visste inte att barnmorskan tog bilder så jag hann aldrig posera!
Viktigaste är ändå att allting är i sin ordning och att jag växer som jag borde!
När vi kom hem åt vi lunch och sen slocknade mamma på soffan till eftermiddag, men jag var inte trött så jag simmade runt som vanlig.
Hur som helst här är några bilder på söta bebisar som liknar sina söta dockor! Mamma tycker att de är så himla söta! Jag undrar om jag också kommer att likna en docka?
 
 
 http://lajkat.aftonbladet.se/13-bilder-pa-barn-som-ar-sa-kusligt-lika-sina-dockor-att-foraldrarna-far-titta-tva-ganger/