The biggest lake in Switzerland

 
 
 
 
Today we went swimming at the "biggest" lake in Switzerland, lake Neuchâtel. The only reason why this lake is the biggest is because the other BIGGER lakes in Switzerland share the border either with France, Germany, Italy or Austria. We went to the plage de Pointe de grain and my parents really like it! There are "privat" spots along the beach so if you come early enought or you get lucky you might find a nice corner all to yourself!
Ahhh, Switzerland is amazing summer time!
 

Idag simmade vi i den "största" sjön i Schweiz, sjön Neuchâtel. Den enda anledning till varför den är störst är att de STÖRRE sjöarna i Schweiz delar gränsen antingen med Frankrike, Tyskland, Italien eller Österrike. Vi åkte till plage de Pointe de grain och mina föräldrar tyckte om det! Det finns "privata" område längs stranden och om man kommer tidig eller har tur kan man hitta en liten hörna alldeles till sig själv! 
Ahhh, Schweiz är helt underbar sommartid!
 
 
 

Out camping

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
This weekend we are out camping with family and friends at lake Taney. The weather sucks, but we are going anyway! These photos were taken in 2013 when my parents, Juliet and Ying went camping by lake Taney. Mum remember how fun they had. The weather was not at its best but they still hiked from the camping area to the sommet Grammont. Once arrived they had a typical swiss cheese fondue and wine with a half good view of the lake Leman. But something incredible happened. Suddently, all the cloud went away and the sky was clear for them to have one of the most beautiful sunset ever! 
 
Denna helg är vi ute och campar vid sjön Taney med familj och vänner. Vädret suger, men vi åker ändå! Dessa bilder var tagna i 2013 när mina föräldrar, Juliet och Ying var och tältade vid sjön Taney. Min mamma kommer ihåg hur kul de hade. Vädret var inte det bästa, men de tog chansen och vandrade upp till toppen "Grammont". När de var framme hade de en typisk schweizisk ost fondue och en god flaska av god vin med en halvdant vy över sjön Leman. Sen hände någonting fantastisk. Plötslig var alla moln borta och lämna skyn öppet för en av den finaste solnedgång de har någonsin upplevt!

How can you move away from lake Leman?

 
 
 
Lake Leman, 2012
 
 How can my parents move away from lake Leman? All they have to do is to take a bus and 20 min later they are down by the lake! And 30 min later with a boat aross the lake you are in France! In Bern they have this river Aare which is nice to, but its not the same! My mum remember when she for the first time saw the lake Leman. She came by a train from Italy. Along the way she saw lots of beautiful things but when the train slowly drove closer to the lake she could not belive her eyes! It was this lake, the mountains behind and hills with wine yards...ohhh! She pinced herself and thought of how lucky isnt she who have a boyfriend (my dad) living here!
 
Hur kan mina föräldrar flytta från sjön Leman? De behöver bara ta bussen och 20 min senare är de vid sjön! Och 30 min senare med båt till andra sidan sjön är du i Frankrike! I Bern har man ett flod Aare vilket är också fin, men det är inte samma sak! Min mamma kommer ihåg första gången hon såg sjön. Hon kom med tåg från Italien. Längs vägen såg hon massor, men när tåget rullade sakta in mot sjön kunde inte mamma tro sina ögon! Det var sjön, berg i bakgrunden och vinodlingar på kullar...ohhh! Hon nöp sig själv och tänkte hur lyckad lottad är inte hon som har en pojkvän (min pappa) som bor här!