The sweet male gynecologist

http://free-stock-illustration.com/male+gynecologist+jokes
 
Yesterday at the hospital when the nurse said that HE (the gynecologist) will shortly see us my parents looked at each other. They had the same thought "It's a HE!". 
Before the pregnancy my mum never goes regularly to a gynecologist and she is still not used to that someone unknown doing stuff between there. Mum has girlfriends having male gynecologist and they don't seem to care about the gender. For mum, it's uncomfortable enought that it's a women. 
So at the hospital dad said mum can change if she wish, we just need to ask. I think dad was more unease about the male thing than mum! At the end they didn't want to make any fuss about it so they just sat there and waited for him. From the very first instant mum saw him mum relaxed immediatly. He has this "gayish" aura hanging over him. This is strange but mum thinking that made it ok that he was examinating her.
At the end the male gynecologist was so gentle and so funny so even dad liked this guy who is doing stuff between his wife legs....
 

Igår på sjukhuset när sjuksköterska sa att HAN (gynekologen) tar emot oss snart tittade mina föräldrar på varandra. De hade samma tanke i huvudet " Det är en HAN!"
Innan graviditeten brukar mamma aldrig besöka en gynekolog och hon är fortfarande inte bekväm att sitta där medan någon okänd gör saker där mellan. Mamma har vänninnor som har en manlig gynekolog och de bryr sig inte det minsta om könen. För mamma är det redan läskig att ha en kvinna.
Så på sjukhuset frågade pappa om mamma ville byta till en kvinnlig gynekolog för att jag tror pappa har mer problem med det än mamma. De bestämde sig tillslut att inte göra ett problem utav det så de satt där snällt och väntade på honom. Från första ögonblicket mamma såg honom slappnade mamma genast av. Han hade en "gayish" aura hängade över honom. Det är lite konstig, men när mamma tror så blev det lättare att acceptera att han ska undersöka henne.
I slutändan var den manliga gynekologen så varsam och så go att även pappa gillade killen som gjorde saker mellan mammas ben....
 
 
 

 

Kommentera här: