Is it hot or is it hot?

 
These last days the temperature has been up to 35 degres! Every year Switzerland get the midsummer heat and this year is not an exception! Mum was worried that this was going to happend. She has been suffering and especially last night when she was forced by the heat to sleep on the couch next to the balcony with the door wide open. Mum don't mind giving away 5 or some degres to who ever need it. 
Today she has decided to not do anything more than lick ice-creams!
 

De senaste dagarna har temperaturen varit upp till 35 grader! Varje år får Schweiz en värmebölja och i år är det inte ett undandag! Mamma var orolig för att det skulle hända. Hon har lidit lite grann, men inatt blev hon tvingad pågrund av värmen att sova på soffan vid balkongen med dörren helt öppen. Mamma har ingenting emot att ge bort 5 eller några grader till någon som behöver det. Mamma har bestämt sig att allt hon ska göra idag är att slicka på glassar!

Kommentera här: