My first kiss!💋

 Delicious homemade sushi by Linos mum, Vaniza.
 
Today while our mums were eating sushi Lino gave me my first kiss! Well, it was more a head bumping than lips kissing but I'll accept this as my first kiss!😗 
 
Idag medan våra mammor satt och åt sushi fick jag mitt första puss av Lino! Nåja, det blev mer en krock på pannan än en puss på munnen men jag godtar den som mitt första puss!😗

Kommentera här: